Solidny dostawca aut ze Szwajcarii

Plakietka Solidnego dostawcy aut ze Szwajcarii - Zuverlässiger Autozulieferer aus der Schweiz

Kim jest "Solidny dostawca aut ze Szwajcarii"?

Solidny dostawca aut ze Szwajcarii - to tytuł przysługujący wyłącznie najlepszym, sprawdzonym dostawcom, którzy nie mają na swoim koncie żadnego naruszenia zaufania u klientów.

Są to dostawcy (zarówno polscy jak i szwajcarscy), którzy w swej codziennej działalności przestrzegają wszelkich przepisów prawa, stosują najwyższe standardy obsługi klientów, służą im pomocą w wyborze auta, jego sprowadzeniu i rejestracji.

W przypadku stwierdzenia naruszenia powyższych zasad tytuł solidnego dostawcy aut ze Szwajcarii jest wycofywany. Wycofanie jest możliwe po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego. Jeśli zgłoszone zarzuty się potwierdzą tytuł jest wycofywany.


Plakietka Solidnego dostawcy aut ze Szwajcarii - Vendeur fiable de voitures de Suisse

Cel istnienia tytułu "Zaufany dostawca aut ze Szwajcarii"

Wprowadzenie tego tytułu ma na celu zapewnienie pewności co do solidności dostawcy za pośrednictwem którego klient zamierza sprowadzić auto ze Szwajcarii. Wiele osób prywatnych i małych firm trudni się sprowadzaniem aut również ze Szwajcarii. Chcemy w ten sposób ułatwić potencjalnym klientom wybór najodpowiedniejszego, najsolidniejszego dostawcy, dzięki czemu klient będzie rzetelności osoby lub firmy w której zamówi swoje wymarzone auto.

Dla dostawcy jest to z kolei element podnoszący wiarygodność i zapewniający znacznie większe zainteresowanie kupujących. Każdy dostawca spełniający warunki przyznania może otrzymać ten tytuł po przeprowadzeniu stosownego postępowania sprawdzającego wykonywanego po złożeniu przez zainteresowanego wniosku w postaci formularza dostępnego na życzenie. Przyznanie tytułu wraz z odpowiednim znakiem graficznym do wykorzystania w reklamie podlega niewielkiej opłacie rejestracyjnej, pokrywającej koszty ich wykonania. Beneficjent tytułu otrzymuje pisemny certyfikat oraz specjalną indywidualną trwałą plakietkę, jak również prawo do używania ich w reklamie swojej działalności.


Plakietka Solidnego dostawcy aut ze Szwajcarii - Venditore affidabile di auto dalla Svizzera

Gdzie znajdę "Solidnych dostawców aut ze Szwajcarii"?

Plakietka Solidnego dostawcy aut ze Szwajcarii

Na wszystkich naszych stronach każdy dealer posiadający tytuł "Solidnego dostawcy" oznaczony jest specjalnym znaczkiem, który jednoznacznie potwierdza, że dany dealer posiada ten tytuł, czyli jest solidnym dostawcą aut ze Szwajcarii.

Każdy dostawca na swoich stronach internetowych oraz w swoich reklamach umieszcza również ten znak, co zapewnia o posiadaniu tytułu "Solidnego dostawcy aut ze Szwajcarii" przez tego właśnie dostawcę

Na bieżąco kontrolujemy rynek aut sprowadzanych ze Szwajcarii i nie pozwalamy na bezprawne stosowanie tytułu oraz jego znaków graficznych przez osoby nieuprawnione. Gdybyście spotkali się z takim bezprawnym zastosowaniem prosimy nas o takich faktach informować.